Работно време за поръчки
 • Младост 2, до бл.202
  11:30 - 22:45
 • Дружба 2, бл. 287
  11:00 - 22:45
 • Х.Димитър, до блок 69
  11:00 - 22:45
 • Света Троица бл. 354
  11:00 - 22:45

Оперативни програми

 

eufunds

Проект и наименование на проекта: № BG16RFOP002-2.077-1458-C01 Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Бенефициент: "Лъчони 3" ЕООД

Наименование на оперативната програма: „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Наименование на проекта: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки BG16RFOP002-2.095-0457

Бенефициент: "Лъчони 3" ЕООД

Наименование на проекта: Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични BG16RFOP002-2.095-0457/BG16RFOP002-2.097-2256

Бенефициент: "Лъчони 3" ЕООД